Pokaż wszystkie () Juice w wolnych chwilach (23) Juicy Case Studies (9) Orange Breaking News (51)
Google Analytics 4

21/07/2022

Google Analytics 4 – sprawdź, zanim zaczniesz korzystać

Google Analytics 4 budzi w użytkownikach tyle samo euforii, co obaw. Największe emocje wywołuje fakt, że w lipcu 2023 r. nowa usługa zastąpi całkowicie dotychczasowy Google Analytics Universal. Został więc dokładnie rok, aby zapoznać się z odświeżoną wersją narzędzia, a przede wszystkim – skonfigurować obecne konto zgodnie z bieżącymi wytycznymi. Czy rewolucja, jaką planuje amerykański gigant to dobry kierunek i jak się na nią przygotować? Sprawdź nasz krótki poradnik.

Inny wygląd panelu, zmodyfikowane nazewnictwo, jakim posługuje się system, udoskonalony sposób gromadzenia danych – to tylko niektóre zmiany, jakie czekają użytkowników Google Analytics 4. Eksperci już teraz są zgodni – Google nie oferuje nam ewolucji, a prawdziwą rewolucję w podejściu do analityki internetowej. Chociaż opinie na temat nowego narzędzia są pozytywne, a jego podstawowa konfiguracja nie powinna przysparzać trudności, lepiej nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, a w razie konieczności – już teraz skorzystać z pomocy ekspertów.

Zacznijmy od podstaw. Co to jest Google Analytics 4?

Zanim przejdziemy do omówienia takich kwestii, jak największe zalety Google Analytics 4 oraz przedstawienia wskazówek dotyczących implementacji narzędzia, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest nowa usługa od Google? Otrzymujemy bowiem nie tyle odświeżoną wersję programu z nowym layoutem, co całkowicie zrewolucjonizowany, kompleksowy system do gromadzenia i analizy danych.

Punktem wyjścia zmian było przeświadczenie, że dotychczasowa generacja Google Analytics (Universal Analytics) przestała odpowiadać na potrzeby marketerów i analityków, ale co najważniejsze nie odzwierciedlała sposobu, w jaki użytkownicy zachowują się w sieci. Google Analytics 4 łączy dane z wielu źródeł i wielu urządzeń, dzięki czemu otrzymujemy pełny (na ile to możliwe) obraz tego, jak przebiega ścieżka zakupowa lub decyzyjna. Należy mieć bowiem na uwadze, że obecnie użytkownicy przed dokonaniem transakcji wchodzą na stronę od kilku do kilkudziesięciu razy, w dodatku z różnych urządzeń (mobile, desktop) i różnych źródeł ruchu (direct, search, display, reklama FB). Google Analytics 4 scala ścieżkę zakupową, dzięki czemu pozwala ją skutecznie analizować i na tej podstawie podejmować świadome decyzje biznesowe.

Chcesz wiedzieć więcej o usłudze konfiguracji GA4? Czytaj więcej

Google Analytics 4 – najważniejsze zalety

Połączenie obu podejść – cross-device i multi-channel – to dopiero początek pozytywnych zmian, jakie oferuje Google Analytics 4. I chociaż pełne spektrum zalet nowego narzędzia będziemy pewnie mogli poznać dopiero w 2023 roku, gdy Analytics Uniwersal wyjdzie całkowicie z użycia, już teraz specjaliści podkreślają dwie ważne zmiany, które świadczą o tym, że system analityczny Google’a rozwija się w dobrą stronę.

Google Analytics 4 strukturyzuje gromadzone dane w całkowicie nowy sposób. Dotychczas zachowania użytkowników na stronie internetowej były mierzone w oparciu o sesje, natomiast te w aplikacji mobilnej o zdarzenia (eventy). W konsekwencji trudno było prześledzić, jaką ścieżkę pokonał użytkownik, zanim sfinalizował transakcję. W Google Analytics 4, choć same sesje nie zniknęły całkowicie, zostały zastąpione zdarzeniami. Eventy stały się więc podstawowym sposobem patrzenia na zachowania użytkowników i kluczowym pojęciem, umożliwiającym analizę konwersji.

Drugą istotną zaletą Google Analytics 4 jest przyjęcie nowego modelu atrybucji danych. Przypomnijmy, w Analytics Universal konwersja jest przypisywana do ostatniego kliknięcia. W praktyce oznacza to, że system nie uwzględnia wszystkich źródeł ruchu, które wpłynęły na decyzję zakupową, a jedynie to, które doprowadziło bezpośrednio do sfinalizowania transakcji. Doświadczenie pokazuje natomiast, że konwersja rzadko kiedy jest „zero-jedynkowa”, a sam zakup jest poprzedzony wizytami nie tylko z różnych urządzeń, ale też z różnych źródeł.

W Google Analytics 4 mamy do czynienia z rozszerzonymi modelami atrybucji, które w przygotowywanych raportach możemy dopasowywać do potrzeb własnego biznesu i specyfiki ścieżki zakupowej. Zyskujemy więc pełniejszy i bardziej adekwatny obraz tego, które działania marketingowe doprowadziły użytkownika do konwersji.

Wszystkie zalety Google Analytics 4 przedstawia poniższa infografika:

GA4_infografika

Infografika nieczytelna? Otwórz grafikę w nowym oknie

Jak zacząć korzystać z Google Analytics 4?

Według oficjalnego stanowiska amerykańskiego giganta czwarta generacja Google Analytics ma całkowicie zastąpić dotychczasowy system 1 lipca 2023 r. Wówczas nie będzie już można korzystać z obu wersji (starej i nowej) jednocześnie, jak ma to miejsce obecnie. Warto mieć na uwadze, że dane gromadzone w Analytics Universal nie zostaną automatycznie zaimplementowane do Google Analytics 4. Tylko prawidłowe wdrożenie nowej wersji systemu da nam gwarancję, że po pierwsze – zachowamy ciągłość gromadzenia danych, po drugie – będziemy mieć dostęp do danych historycznych. Szybsze wdrożenie nowej wersji Google Analytics daje nam szansę na lepsze zapoznanie się z narzędziem i co najbardziej istotne – umożliwi w przyszłości prowadzenie analiz porównawczych.

Aby rozpocząć korzystanie z Google Analytics 4 należy przejść przez poszczególne etapy konfiguracji oraz zaimplementować kod śledzący w witrynie. To jednak dopiero pierwsze kroki. Aby zbierać wartościowe dane, a co za tym idzie – wyciągać słuszne, wartościowe wnioski dla swojego biznesu, powinniśmy także zadbać o odpowiednie zdefiniowanie zdarzeń (eventów) oraz prawidłową konfigurację ustawień konta. Biorąc pod uwagę, że system jest nowy i nawet doświadczeni marketerzy będą musieli się go uczyć w pewien sposób od nowa nie warto czekać z wdrożeniem Google Analytics 4 do następnego roku. Jeśli natomiast chcemy mieć pewność, że cały proces przebiegnie prawidłowo, najlepiej skorzystać z wiedzy ekspertów.

Chcesz wiedzieć więcej o usłudze konfiguracji GA4?

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco

Zastanawiasz się jak prowadzić działania online przynoszące przychody?

Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco
google-analytics-4-sprawd-zanim-zaczniesz-korzysta