INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W NAGRANIACH ZE SPOTKAŃ ONLINE

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w nagraniach ze spotkań przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie dobrowolnej zgody uczestników (na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO). Zgoda jest wyrażana każdorazowo przed rozpoczęciem nagrania i można ją w każdej chwili odwołać, poprzez kontakt pod adresem: biuro@orangejuice.pl
  2. Nagrania stanowią wyłącznie formę protokołu ze spotkania i są przechowywane przez okres maksymalnie 90 dni od daty spotkania, po czym są trwale usuwane.
  3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w celach związanych z naszą działalnością i zgodnie z przepisami prawa.
  4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania).
  5. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili odwołać, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
    Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
ORANGE JUICE Sp. z o. o.
z siedzibą: ul.Rakowiecka 21/6, 50-422 WROCŁAW
kontakt: biuro@orangejuice.pl

informacje-dotyczce-nagra-online-orange-juice-praktyczne-strategie-obecnoci-w-internecie-marketing-internetowy-orange-jucie-to-wicej-ni-agencja-google-szkolenia-analityka-ux-mobile-social-sprawd